Việt Nam chi gần 1,5 tỷ USD mua phân bón, tăng hơn 52% so với năm 2020

Trong năm 2021, nhập khẩu phân bón đạt 4,5 triệu tấn, tăng 19,4% so với 2020, kim ngạch nhập khẩu phân bón đạt 1,45 tỷ USD, tăng 52,6% so với 2020.