Gamuda Land Việt Nam hợp tác đa lĩnh vực với Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát triển bền vững, quản trị và xây dựng hạ tầng, đô thị thông minh, bảo tồn thiên nhiên môi trường, tăng trưởng xanh... là những lĩnh vực đôi bên chú trọng trong lần hợp tác này.