Tìm nhà đầu tư dự án khu dân cư nghìn tỷ ở phía Tây Tp.Sầm Sơn

Khu dân cư hơn 1.446 tỷ đồng sẽ được hình thành tại nơi tiếp giáp giữa Tp.Sầm Sơn và Tp.Thanh Hóa, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại 2 Thành phố này.