Dự án The Arena Cam Ranh chậm giao nhà vì chưa được phê duyệt giá đất

Khánh Hòa - Dự án The Arena Cam Ranh vẫn chưa phê duyệt giá đất nên Cục Thuế Khánh Hòa chưa có cơ sở tính và thông báo nộp tiền thuê đất nộp 1 lần cho cả thời gian thuê đất đối với dự án này.