NEW GALAXY NHA TRANG

Lưới điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam

1 ngày trước KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH

Sau 5 năm thực hiện, Dự án SGREEE đã đạt được nhiều kết quả, tạo nền tảng cho chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam. Để đảm bảo quá trình này, Việt Nam cần rà soát và cập nhật chiến lược phát triển lưới điện thông minh sau 10 năm thực hiện.

Moonlight Centre Point