NEW GALAXY NHA TRANG

Đôi bạn thân trở thành nhà kinh doanh thành công nhờ nền tảng mạng xã hội

7 giờ trước PHÁP LÝ

Nik Mirkovic (trái) và Alex Tomic thành công khi còn rất trẻ. (Nguồn: Smartcompany) Ý tưởng xuất phát từ những quan sát của Tomic và Mirkovic về “quyền lực” của những KOL (người có tầm ảnh hưởng tới thị hiếu đám...

Moonlight Centre Point